Organizacja pracy

Maja - Uśmiechnięta Maja

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

na rok szkolny 2017/2018

 

 

 

         
         
         
         

 

 

ZAJECIA OTWARTE

 

W roku szkolnym  2017/2018 serdecznie zapraszamy  do udziału w zajęciach otwartych organizowanych w oddziale przedszkolnym :

w pierwszy wtorek każdego miesiaca.

 

 

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELEM

Informujemy, że istnieje możliwość dodatkowych spotkań indywidualnych z nauczycielem oddziału przedszkolnego w każdy wtorek w godz. 13.00 do 13.30.

 

 

 

 

Ramowy rozkład dnia

 

7.30 - 8.30 ZABAWY SWOBODNE PRZY NIEWIELKIM UDZIALE NAUCZYCIELA

Przychodzenie dzieci, zabawy dowolne w wybranych kącikach zainteresowań.

8.30 - 9.30 CZAS DOWOLNIE ZAGOSPODAROWANY PRZEZ NAUCZYCIELA

Ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, śniadanie, czynności samoobsługowe- mycie zębów, rozmowy okolicznościowe, zabawy tematyczne

9.30 - 10.30  ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE REALIZOWANE WG WYBRANEGO PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZOLNEGO

zgodnie z  tygodniowym planem zajęć.

10.30 - 11.30  POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Spacery, zabawy dowolne na boisku i placu zabaw, zabawy ruchowe zorganizowane, prace gospodarczo- ogrodnicze, zajęcia gimnastyczne.

 

11.30 - 12.30  CZAS DOWOLNIE ZAGOSPODAROWANY PRZEZ NAUCZYCIELA

 Obiad, ćwiczenia utrwalające, zabawy ruchowe, rozmowy okolicznościowe, zabawy stolikowe (gry, domina, puzzle, itp.), śpiewanie piosenek, nauka tańca, słuchanie bajek ,

12.30 - 13.30 ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja