KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły - mgr Bogdan Woźniak

 

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

      mgr Katarzyna Jasnos

Nauczyciele edukacji wczesnoszkonej

 mgr  Anna Woźnia –   klasa pierwsza
  
mgr Halina Woźniak-   klasa druga     
   
mgr Renata Nowak    –   klasa trzecia
 

Nauczyciele przedmiotów

    mgr Jadwiga Kuczaj                  –  język polski, muzyka

    mgr Justyna Janczy                    –  matematyka

    mgr Barbara Pacholarz              –  historia,  przyroda, geografia                    

    mgr Renata Frączek-Mamak     - j.angielski

    mgr Angelika Wolak                 -  biologia, wdż     

    Ks.mgr Michał Duch                 –  religia

    mgr Andżelika Kraj - Smęda    -  wych. fizyczne, doradztwo zawodowe

    mgr Urszula Kulka                   - informatyka, fizyka

    mgr Renata Florek                   - j. niemiecki

    mgr Joanna Opyt                      - chemia

    mgr Bogdan Woźniak              –  technika   

Pedagog szkolny

mgr Halina Woźniak

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

mgr Jadwiga Kuczaj      –    zaj. logopedyczne

mgr Barbara Pacholarz   -    terapia pedagogiczna

mgr Katarzyna Jasnos    -   zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 

 

Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja