Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły - mgr Bogdan Woźniak

 

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

      mgr Halina Woźniak

Nauczyciele edukacji wczesnoszkonej

   mgr Renata Nowak                    –   klasa pierwsza
       mgr Renata Fraczek- Mamak     -
  klasa druga     
       mgr  Anna Woźniak                   –   klas
a trzecia

 

Nauczyciele przedmiotów

    mgr Jadwiga Kuczaj                  –  język polski, muzyka

    mgr Anna Leśniak                    –  matematyka

    mgr Dorota Zarzycka                –  historia                       

    mgr Renata Frączek-Mamak     - j.angielski

    mgr Angelika Wolak                 - przyroda, biologia, wdż     

    Ks.mgr Krzysztof Dyrlik           –  religia

    mgr Andżelika Kraj - Smęda    -  wych. fizyczne

    mgr Urszula Kulka                   - informatyka, fizyka

    mgr Barbara Gasior                  - j. niemiecki

    mgr Katarzyna Łyszczarz         - chemia

    mgr Anna Matyasik                  - geografia, przyroda

    mgr Bogdan Woźniak              – zaj.komp. zaj techniczne     

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

mgr Jadwiga Kuczaj        –    zaj. logopedyczne

mgr Bożena Bączkowska   -    terapia pedagogiczna

 

 

Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja