INFORMACJE

ROK SZKOLNY

2019/ 2020

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP 2 w Męcinie w roku szkolnym 2019/20:

02- 03.01.2020 r.- dla uczniów klas I- VIII

21 - 23.04.2020 r.- dla uczniów klas I- VII (egzaminy klas VIII)

12.06.2020 r.- dla uczniów klas I- VIII

W w/w dniach szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Dni wolne w roku szkolnym 2019 - 2020

Data

Wydarzenie

02.09.2019 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.10.2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2019 r.

Dzień Wszystkich Świętych

11.11.2019 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

23.12.2019 r.- 01. 01. 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

02- 03.01.2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

06.01.2020 r.

Święto Trzech Króli

27.01– 07.02.2020 r. 

Ferie zimowe

09.04- 14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21.04-23.04.2019 r.

Egzaminy klas VIII

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

01.05.2020 r.

Święto Pracy

11.06.2020 r.

Boże Ciało

12.06.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

26.06.2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

29.06 – 31.08.2020 r.

Ferie letnie

 

ROK SZKOLNY

2018/ 2019

 

https://supergify.pl/images/stories/dzieciaki/047-dz.gif

SKRÓCONE ZAJĘCIA LEKCYJNE

W związku z falą upałów skraca się zajęcia lekcyjne. Zamiast 45 minut jedna lekcja trwać będzie pół godziny.
Informacja dotyczy dnia 14-17.06.2019 roku
Lekcje będą skrócone wg. poniższego harmonogramu:
1. 8:00 - 8:35
2. 8:45 - 9:15
3. 9:20 - 9:50
4. 10:00 - 10:30
5. 10:40 - 11:10
6. 11:30 - 12:00
7. 12.05 - 12:35

 


ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie informujemy,  że zapisy dzieci na rok szkolny 2019/ 2020 do klasy pierwszej   i do oddziału przedszkolnego( dzieci  pięcio i sześcioletnie)  przy Szkole Podstawowej   nr 2 w Męcinie odbędą się w dniach od  4.03.2019 r. do 15.03.2019 r.

          Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: 18- 3370721.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Realistyczne maski brazylijski karnawał Darmowych Wektorów

 

Zabawa karnawałowa odbędzie się 19 lutego 2019 roku - tj. wtorek.

 • od godziny 11.00 do 14.00
  dzieci oddziału przedszkolnego i klas I- III.
 • od godziny 14.00 do 17.00
  uczniowie klas IV- VIII.

 

Zapraszamy również dzieci w młodszym wieku przedszkolnym, które jeszcze nie uczęszczają do oddziału przedszkolnego.

tel. kont. 18- 3370721

=============================================================================================================

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 

 

 

Informujemy, że 4.02.2019 r. ( tj. poniedziałek)    odbędzie się wywiadówka. Początek spotkania o godzinie 17.00.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie rodziców, które odbędzie się w naszej szkole dnia 27.09.2018 r. ( tj. czwartek)

 • o godz. 16.00 dla rodziców z klas I- III
 • o godz. 16.30 dla klas z IV- VIII
 •  godz.  17.00 zapraszamy wszystkich na zebranie ogólne w holu szkolnym.

 Po zebraniu spotkania indywidualne z nauczycielami.

 

 

============================================================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie informujemy,  że zapisy dzieci do klasy pierwszej   i  oddziału przedszkolnego ( dzieci  pięcio i sześcioletnie) przy Szkole Podstawowej   nr 2 w Męcinie na rok szkolny 2018/ 2019 odbędą się w dniach 6.03.2018 r. do 15.03.2018 r.

                  

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: 18- 3370721.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

 

TERMIN

 

GODZINA

KLASA

26.02.2018 r.

PONIEDZIAŁEK

9.00- 11.00

0ddział przed. i kl. I - V

11.00- 13.00

VI i VII

27.02.2018 r.

WTOREK

9.00- 11.00

0ddział przed. i kl. I - V

11.00- 13.00

VI i VII

28.02.2018 r.

ŚRODA

9.00- 11.00

0ddział przed. i kl. I - V

11.00- 13.00

VI i VII

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZE

 FERIE ZIMOWE 2017/ 2018 R.

 

TERMIN

RODZAJ ZAJĘĆ

OPIEKUN

12.02.2018 r.

PONIEDZIAŁEK

 

ZAJĘCIA TANECZNE

 

Mgr Renata Nowak

13.02.2018 r.

WTOREK

 

KONSTRUOWANIE GIER PLANSZOWYCH

Mgr Halina Woźniak

14.02.2018 r.

ŚRODA

 

SKS- UNIHOKEJ, ZAJĘCIA TANECZNE

Mgr Angelika Kraj- Smęda

15.02.2018 r.

CZWARTEK

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Mgr Anna Woźniak

16.02.2018 r.

PIATEK

 

PROGRAMOWANIE Z BALTIEM

Mgr Urszula Kulka

19.02.2018 r.

PONIEDZIAŁEK

 

SPOTKANIE Z LITERATURĄ ANGIELSKĄ

Mgr Renata Frączek- Mamak

20.02.2018 r.

WTOREK

 

RUSZ GŁOWĄ!- ROZWIĄZUJEMY CIEKAWE ZADANIA MATEMATYCZNE

Mgr Anna Leśniak

21.02.2018 r.

ŚRODA

 

CZYTAMY BIBLIĘ

Ks. Mgr Krzysztof Dyrlik

22.02.2018 r.

CZWARTEK

 

TURNIEJ SCRABLE

Mgr Jadwiga Kuczaj

23.02.2018 r.

PIĄTEK

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Mgr Barbara Pacholarz

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

Dnia 29.01.2018 r. ( poniedziałek) o godz. 16.00 odbędzie się wywiadówka, na którą zapraszamy wszystkich rodziców.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA

 

Informujemy, że 21 listopada 2017r. (wtorek)  odbędzie się wywiadówka. Początek spotkania o godzinie 16.00.

Serdecznie zapraszamy!

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

DNIA 14.09.2017 ROKU O GODZINIE 16.00  odbędzie się zebranie ogólne rodziców uczniów szkoły z dyrekcją. Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania klasowe z wychowawcami.

_______________________________________________________________________________-

ROK  SZKOLNY 2017/18

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 odbędzie się dnia 4.09.2016 roku w budynku tutejszej szkoły po mszy śwętej.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Wyprawka szkolna 2015/ 2016

WYPRAWKA SZKOLNA 2015
 
W 2015r. zgodnie z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej.
 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego objęto także uczniów:
 • słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych z wyjątkiem klas I, II i IV.
 
Pomoc przyznaje się na wniosek rodzica (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodzica. Wniosek składa się do dyrektora szkoły do której będzie uczęszczał uczeń.
 
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:
 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł (netto);
 • uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, sieroctwo, bezdomność, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie, zdarzenia losowe);
 • uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.
 
W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. wprowadzono jednolite kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 
Rodziny nie spełniające kryterium dochodowego a wykazujące uzasadnienie indywidualnej sytuacji życiowej także mogą skorzystać z dofinansowania.
 
Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 
Do składanego wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów. Jeśli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń. W przypadku uczniów z rodzin, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy. W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wystarczy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamiast zaświadczenia wysokości dochodów.
 
Refundacja kosztów na zakup podręczników w przypadku uczniów klas III wynosi 225,00 zł. Rodzic przedstawia do rozliczenia wydatków na zakup podręczników fakturę VAT lub rachunek, paragon czy oświadczenie o zakupie.

 

==========================================================================================================================

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/ 2016

odbędzie się 1 września( wtorek) w budynku naszej szkoły- po mszy świętej.

 

==========================================================================================

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W OKRESIE OD 1 KWIETNIA DO 7 KWIETNIA 2015 R.

 

 • 1 kwietnia -  Sprawdzian kompetencji po szkole podstawowej
 • Uczniowie klas szóstych piszą sprawdzian w terminie i wg zasad określonych
  w odrębnych dokumentach.
 • Uczniowie pozostałych klas mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
 • Szkoła organizuje w tym dniu dla zainteresowanych uczniów zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.
 • Zajęcia w oddziale przedszkolnym prowadzone będą według ustalonego harmonogramu.

 

 • 30 – 31  marca - Rekolekcje Wielkopostne
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA KL. I – VI / 30.03.2015r. - poniedziałek/

 

 • 8:00 uczniowie rozpoczynają zajęcia z nauczycielami
 • 9:30 klasy wraz z opiekunami udają się do kościoła
 • 11:15 klasy wraz z wychowawcą wracają do szkoły
 • 12:00 koniec zajęć

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA KL.I – VI /31.03.2015r. - wtorek/

 • 8:00 uczniowie rozpoczynają zajęcia z nauczycielami
 • 10:30 klasy wraz z opiekunami udają się do kościoła
 • 12:30 klasy wraz z opiekunami wracają do szkoły i  uczniowie wychodzą do domu

 

 • Posiłek dla dzieci które dokonały opłaty za posiłek oraz zwolnionych
 • Program rekolekcji wg odrębnego dokumentu.

 

 • 2 kwietnia – 7 kwietnia – Wiosenna przerwa świąteczna.
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

===================================================================================================

ZAPRASZAMY

 do udziału w akcji "TYDZIEŃ BEZ BATONA I CHIPSA" ,  organizowanej w ramach walki z nadwagą i otyłością, która odbędzie się w dniach 16.03.2015r. do 20.03.2015r.

Szczególowe informacje w hollu szkoły.

====================================================================================================================

OGLASZAMY ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ

 

które odbędą się w dniach od 10.03.2015r. do 15.03.2015r.

==================================================================================================================

 

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

W MĘCINIE

OGŁASZA ZAPISY DZIECI

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

NA  ROK SZKOLNY 2015/2016

  

               TERMIN ZAPISU:                     

                              od 10 marca do 20 marca 2015r.                                     

  Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest zgłosić się z:

·       Dowodem osobistym

·       Nr PESEL dziecka  

KARTY ZAPISU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO pobierz

==============================================================================================================

 

OGŁOSZENIE

W dniu 05 lutego 2014 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Męcinie odbędzie się wywiadówka.

Porządek spotkania: 

                                                 - informacja dyrektora o pracy szkoły

- spotkanie wychowawców klas z rodzicami

 

 

 

 

 

 

 

 

=====================================================================================================

             

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,
Niech M
ikołaj spełni Twe marzenia,
Niech będą ciepłe i nie zapomniane...
W gronie rodzinnym miło spędzone

 

 

 

 

=======================================================================================================

 

 

Regulamin

Szkolnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek

styczeń 2015

 

 

1. Cele:

- rozwijanie umiejętności wokalnych i artystycznych,

- zdobywanie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów świątecznych na przykładzie tekstów kolęd
i pastorałek,

- ochrona tradycji,

- rozbudzanie ambicji i potrzeby śpiewania,

- stworzenie możliwości prezentacji zdolności i zainteresowań dzieci.

 

2. Przegląd ma charakter konkursu.

 

3. Uczestnicy biorą udział w konkursie w dwóch kategoriach:

I – SOLIŚCI

II – ZESPOŁY ( max. 5 osób)

Duety zaliczane będą do kategorii ZESPOŁY.

 

4. Każdy uczeń może wystąpić tylko w jednej kategorii.

 

5. Do konkursu należy przygotować 1 utwór ( 3-5 zwrotek). Repertuar obejmuje tradycyjne, ludowe kolędy i pastorałki  ( z repertuaru wyłączone są współczesne piosenki świąteczne). Wskazane jest zachowaniegwary oraz przygotowanie odpowiedniego stroju.

Występującym może towarzyszyć podkład muzyczny z nośnika.

 

6. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dn. 15 stycznia 2015 roku za pośrednictwem wychowawcy.  W zgłoszeniu należy podać tytuł prezentowanego utworu oraz imię i nazwisko wykonawcy ( w przypadku zespołów – wszystkich wykonawców).

 

7. W celu oceny prezentacji powołana zostanie przez organizatorów Komisja Artystyczna, która dokona oceny według ustalonych przez siebie kryteriów w oparciu o niniejszy regulamin.

 

 

organizatorzy: ks. Piotr Cierniak

Jadwiga Kuczaj

 

 

 

=======================================================================================================

=======================================================================================================

                 

 

 

 

Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja