INFORMACJE

ROK SZKOLNY

2019 2020

Uprzejmie informuję, że  wnioski od nauczycieli i emerytowanych nauczycieli do Funduszu Zdrowotnego, zbierane są do dnia 4 lipca 2020 roku. Proszę  aby wnioski zawierały wszelkie niezbędne dane do przelewu ( imię, nazwisko, adres, numer konta) a także były kompletne pod względem merytorycznym. Zgodnie z regulaminem: " Do wniosku o którym mowa w ust.1, należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenie lekarskie o leczeniu lub dokumentację przebytego leczenia ( historię choroby),
2) informację na temat poniesionych lub niezbędnych do poniesienia kosztów, o których mowa w §2 wraz z uzasadnieniem,
3) oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie.

Przykładowy wzór oświadczenia

Regulamin

Za informacją GZOS w Limanowej - dyr Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie: Bogdan Woźniak

Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja