Dokumenty

Program nauczania

Praca wychowawczo -  dydaktyczna w oddziale przedszkolnym opiera się na programie "Nasze przedszkole 2017". Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej wydawnictwa MAC.
W 2009 r. znalazł się on w gronie najlepszych w Polsce programów nauczania do wychowania przedszkolnego. Kapituła II edycji prestiżowego konkursu CODN, któremu patronuje Minister Edukacji Narodowej, nagrodziła tę publikację za to, że stwarza nauczycielom możliwości twórczego zaangażowania w realizację zadań zawodowych, w tym poszukiwania metod i form pracy zgodnie z możliwościami i potrzebami każdego dziecka.
 
 
 
 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z "Podstawą programową wychowania przedszkolnego MEN”.
 
 
http://new.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2017/05/wychowanie-przedszkolne-i-edukacja-wczesnoszkolna.-pp-z-komentarzem.pdf
 
 
 
 
Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja