KADRA PEDAGOGICZNA

Dyrektor szkoły - mgr Bogdan Woźniak

 

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

      mgr Agnieszka Bednarek

Nauczyciele edukacji wczesnoszkonej

 mgr Halina Woźniak   –   klasa pierwsza
  
mgr Renata Nowak -   klasa druga     
  
mgr Anna  Woźniak –   klasa trzecia
 

Nauczyciele przedmiotów

    mgr Jadwiga Kuczaj                  –  język polski, muzyka

    mgr Magdalena Wrona              –  matematyka

    mgr Barbara Pacholarz              –  historia,  przyroda, geografia                    

    mgr Renata Frączek-Mamak     - j.angielski

    mgr Angelika Wolak                 -  biologia, wdż     

    Ks.mgr Michał Duch                 –  religia

    mgr Andżelika Kraj - Smęda    -  wych. fizyczne, doradztwo zawodowe

    mgr Urszula Kulka                   - informatyka, fizyka

    mgr Małgorzata Czepiel           - j. niemiecki

    mgr Katarzyna Pławecka           - chemia

    mgr Bogdan Woźniak              –  technika   

Pedagog szkolny

mgr Halina Woźniak

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

mgr Jadwiga Kuczaj      –    zaj. logopedyczne

mgr Halina Woźniak  -    terapia pedagogiczna

mgr Agnieszka Bednarek   -   zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

 

 

Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja