INFORMACJE

 

ROK SZKOLNY

 2023/ 2024

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

 • 1 listopada (środa) – Wszystkich Świętych;
 • 23-31 grudnia 2023: zimowa przerwa świąteczna;
 • 12 luty 2024 – 25 lutego 2024: ferie zimowe;
 • 28 marca – 2 kwietnia 2024: wiosenna przerwa świąteczna;
 • 1, 3 maja 2024r
 • maj – egzamin ósmoklasisty:14.05.2024 r., 15.05.2024 r., 16. 05. 2024 r. 
 • 30 maja 2024: Boże Ciało;
 • 22 czerwca – 31 sierpnia 2024: wakacje.

Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno - wychowawczych ustalone przez dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady   Rodziców, Rady  Pedagogicznej i Samorządu  Szkolnego:olnego:

a)   2, 3 listopada 2023r.
b)   2 maja 2024r.
c)  31 maja 2024 r.
d)  18 czerwca 2024 r.
 

 

 

============================================================================================================================

ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ORAZ KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

im. KONSTYTUCJI 3 MAJA W MĘCINIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Męcinie ogłasza zapisy do Oddziału Przedszkolnego oraz do Klasy I Szkoły Podstawowej  na rok szkolny 2023/2024.

Zapisu dokonać można w sekretariacie szkoły
w godzinach od 730 do 1430

Zapisy prowadzone będą w terminie:

od 1 do 20 marca 2023 r.

DRUKI DO POBRANIA

1. ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

2. DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

3. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ODDZIAŁU  PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

4. DEKLARACJA w sprawie określenia dziennej liczby świadczeń udzielanych dziecku

przez oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Męcinie.

 

 

 

ROK SZKOLNY

 2022/ 2023

 

 

https://supergify.pl/images/stories/dzieciaki/047-dz.gif

 

 

INFORMACJA

W okresie od  11.07.2022r.  do dnia 23.08.2022r. kancelaria szkoły nie będzie czynna. W pilnych sprawach proszę dzwonić: 18 3370721

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

   Terminy ustalone przez MEN:

a)  1 września 2022r. (czwartek) - rozpoczęcie roku szkolnego,

b) 14 października 2022r.  (piątek) - Dzień KEN,

c) 11 listopada 2022r.  (piątek) - Święto Niepodległości,

d) 23 grudnia 2022 - 31 grudnia  2022r. - zimowa przerwa świąteczna,

e)  6 stycznia 2023 r. (piątek) - Święto Objawienia Pańskiego,

f)  30 stycznia - 12 luty 2023 r. - ferie zimowe w województwie małopolskim,

g)  06 - 11 kwietnia 2023 r. - wiosenna przerwa świąteczna,

h)  01  maja 2023 r. (poniedziałek)

i)  03 maja 2023 r.  (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja,

j)  08 czerwca 2023 r. (czwartek) - Boże Ciało,

k)  23 czerwca 2023 r. (piątek) - zakończenie zajęć.

Dni dodatkowo  wolne  od  zajęć  dydaktyczno - wychowawczych ustalone przez dyrektora  szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  Rady   Rodziców, Rady  Pedagogicznej i Samorządu  Szkolnego:olnego:

a)  31 października 2022r.  (poniedziałek)
b)   2 maja (wtorek)
c)  23, 24 i 25 maja 2023 r. - egzamin ósmoklasisty
d)  09 czerwca 2023 r. - po Bożym Ciele (piątek)  
e)  19 i 20 czerwca 2023 r

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

ZAPROSZENIE

 

Uprzejmie informujemy,  że zapisy dzieci na rok szkolny  2022/ 2023 do klasy pierwszej   i do oddziału przedszkolnego( dzieci  pięcio i sześcioletnie)  przy Szkole Podstawowej   nr 2 w Męcinie odbędą się w dniach od  1.03.2022 r. do 15.03.2023 r. w godzinach 7.30 - 14.00

          Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły lub telefonicznie: 18- 3370721.

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

1.09.2021

 

rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2021 – 28.01.2022

 

I semestr

23.12.2021 - 31.12.2021

 

zimowa przerwa świąteczna

17 - 30 stycznia 2022 r.

 

ferie zimowe

31.01.2022 – 24.06.2022

 

II semestr

14.04.2022 – 19.04.2022

 

wiosenna przerwa świąteczna

24.06.2022

 

Zakończenie roku szkolnego

27.06.2022 – 31.08.2022

 

ferie letnie

 

DNI WOLNE święta

01.11.2021(poniedziałek) – Wszystkich Świętych

11.11.2021 (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości

06.01.2022 (czwartek) – Trzech Króli

03.05.2022 (wtorek) – Święto Konstytucji 3 Maja

16.06.2022 (czwartek) – Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

12.11.2021 rok

07.01.2022 rok

02.05.2022 rok

24.05.2022 rok

25.05.2022 rok

26.05.2022 rok

02.06.2022 rok

17.06.2022 rok

 

 

 

 

 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Fundusz zdrowotny

Uprzejmie informuję, że  wnioski od nauczycieli i emerytowanych nauczycieli do Funduszu Zdrowotnego, zbierane są do dnia 16 czerwca 2021 roku. Proszę  aby wnioski zawierały wszelkie niezbędne dane do przelewu ( imię, nazwisko, adres, numer konta) a także były kompletne pod względem merytorycznym. Zgodnie z regulaminem: " Do wniosku o którym mowa w ust.1, należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenie lekarskie o leczeniu lub dokumentację przebytego leczenia ( historię choroby),
2) informację na temat poniesionych lub niezbędnych do poniesienia kosztów, o których mowa w §2 wraz z uzasadnieniem,
3) oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie.

Przykładowy wzór oświadczenia

Regulamin

Za informacją GZOS w Limanowej - dyr Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie: Bogdan Woźniak

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

DZIEŃ

WYDARZENIE

1 września

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14 października

Dzień Komisji Edukacji Narodowej – dzień ustawowo wolny od zajęć edukacyjnych

2 listopada

Dzień dodatkowo wolny od zajęć edukacyjnych

11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny

21-22 grudnia

Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych

23-31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna.

1 stycznia

Nowy Rok – dzień ustawowo wolny

6 stycznia

Święto Trzech Króli – dzień ustawowo wolny

31 stycznia

Zakończenie I półrocza

od 4 stycznia 

2021 r. do dnia

17 stycznia 2021 r.

Ferie zimowe/zmiana terminu/

31 marca

Dzień dodatkowo wolny od zajęć edukacyjnych

1-6 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

3 maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja – dzień ustawowo wolny

25 maja

Egzamin ósmoklasisty (język polski) – dzień dodatkowo wolny od zajęć edukacyjnych

26 maja

Egzamin ósmoklasisty (matematyka) – dzień dodatkowo wolny od zajęć edukacyjnych

27 maja

Egzamin ósmoklasisty ( język obcy nowożytny) – dzień dodatkowo wolny od zajęć edukacyjnych

3 czerwca

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny

4 czerwca

Dzień dodatkowo wolny od zajęć edukacyjnych

25 czerwca

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

 

 

Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Męcinie

obowiązują od 1 września 2020r.                   

 

 

 

§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im Konstytucji 3 Maja w Męcinie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
  i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
 4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 6. W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 7. Jeśli powiat limanowski przebywa w żółtej lub czerwonej strefie, wprowadza się noszenie przez uczniów maseczek lub przyłbic w ciągach komunikacyjnych (klatki schodowe, korytarze, toalety) a także podczas zajęć w pracowni informatycznej.  Dozwolone jest zasłanianie ust i nosa w czasie zajęć edukacyjnych.
 8. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
 9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane.
 10. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.

 

 

 • 2

Procedura przeprowadzania dezynfekcji

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Przy wejściu głównym do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitalnego oddziału zakaźnego i służb medycznych.
 4. Przy wejściu do szkoły znajduje się dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do budynku szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się również w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych.
 5. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 6. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania i przygotowywania posiłków. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień zawieszonym na tablicy ogłoszeń.
 7. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel  sprzątający.
 8. Dyrektor lub wyznaczony nauczyciel dokonuje codziennego monitoringu prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur komputerowych, włączników itd.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 10. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 11. Nauczyciele co najmniej raz dziennie przypominają uczniom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać  uczniom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 13. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.

 

§ 3

Organizacja i funkcjonowanie grupy przedszkolnej i klas szkolnych

 1. Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
 2. Wprowadza się noszenie przez uczniów maseczek lub przyłbic w ciągach komunikacyjnych (klatki schodowe, korytarze, toalety), a także podczas zajęć w pracowni informatycznej. 
 3. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/ oddziału przedszkolnego niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

 

§ 4

Wybór formy kształcenia

 1. Wyboru   formy   kształcenia   – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze   Powiatu  limanowskiego,   na   terenie   którego   ma   siedzibę   Szkoła Podstawowa nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Męcinie.
 2. W zależności od tego, czy Powiat limanowski, na terenie którego ma siedzibę   Szkoła   Podstawowa nr 2 im. Konstytucji 3 Maja w Męcinie, został   zaliczony   do   strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie   ustanowienia   określonych   ograniczeń,   nakazów   i zakazów w   związku   z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o   rozpoczęciu   procedury   ograniczenia   funkcjonowania   szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji niezaliczenia Powiatu limanowskiego  do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 4. W   przypadku   zaliczenia   Powiatu  limanowskiego  do   strefy   „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
 1. mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
 2. kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas

określony   i   wprowadzeniu   w   całej   szkole   kształcenia   na   odległość   (edukacji zdalnej).

 1. W przypadku zaliczenia Powiatu limanowskiego  do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 2. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania   zgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor   może   podjąć   decyzję   o   ponownym   wprowadzeniu   wymienionych   form kształcenia na czas określony.
 5. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

 

§5

Nauczyciele

 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne,  wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.
 3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę  na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć.

 

§ 6

Rodzice

 1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można przyprowadzić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu, aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 

§7

Pracownicy szkoły

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 7. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i Sali przedszkolnej.
 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

 

§ 8

 • i odbierania dziecka ze szkoły, oddziału przedszkolnego
 1. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 3. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 4. Dzieci z oddziału przedszkolnego są przyprowadzane na godzinę 7.30.
 5. Do szkoły uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) najwcześniej o 7.40.
 6. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
 7. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko wyznaczonymi wejściami z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku dezynfekuje ręce.
 8. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
 9. Wejście do oddziału przedszkolnego odbywa się tylnym wejściem od strony drogi. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej (korytarz – od drzwi wejściowych dziecko odbiera pracownik oddziału przedszkolnego), z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 1,5 m, należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 10. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

 

§ 9

Zasady organizacji przerw i korzystania z holu, placu zabaw i boiska szkolnego

 1. Plac zabaw zostaje otwarty do użytku w czasie lekcji dla dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Męcinie.
 2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
 3. Podczas zajęć wychowania fizycznego na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 4. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 5. W klasach starszych IV-VI przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 6. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 7. Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu (boisku szkolnym).
 8. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
 9. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 10. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 11. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie.

 

§ 10

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły.
 2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
 3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem, a użytkownikami.
 4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce
  i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

 

 

§11

 

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 1. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust. 2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.
 2. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Posiłki wydawane są z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu:
 1. stosuje się zmianowe wydawanie posiłków,
 2. w miarę możliwości na stołówce powinni spożywać posiłki uczniowie tej samej grupy,
 3. w przypadku braku możliwości organizacyjnych stosowania zasad z ust. 1 i 2 dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych.
 1. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
 2. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcze krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.          

 

 

§ 12

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

.

 

§ 13

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1.

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19.
 4. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 5. W razie wykrycia u ucznia podwyższonej temperatury ciała, powyżej 37,2ºC, wychowawca kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.
 6. Jeżeli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy umieścić ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

 2.

 1. Pomieszczenie, o którym mowa w § 1 pkt 6 i 7, zapewnia  min. 2 m odległości od innych osób. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły oraz izolowani uczniowie.
 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.
 3.  
 1. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.
 2. W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika szkoły objawów COVID-19, personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

 4.

 1. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej COVID-19 powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

 

§ 13

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku,
  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 14

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę, a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

 

§15

Postanowienia końcowe

Procedura przetwarzania danych szczególnej kategorii

 1. Procedura została opracowana w celu spełnienia wymagań Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 następuje w drodze pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów).
 4. W szkole dokonywany jest pomiar temperatury uczniów zgodnie z zasadami przyjętymi odrębnym zarządzeniem dyrektora. Do pomiaru temperatury jest wymagane uzyskanie zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 5. Przetwarzanie danych szczególnej kategorii, w szczególności dotyczących zdrowia, niewymienionych w przepisach poprzedzających, jest dopuszczalne na podstawie zgody rodziców / prawnych opiekunów ucznia.
 6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 7. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

 

 

Załącznik nr 1

Deklaracja rodziców

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1)

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko):

 • Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej im. Polonii Amerykańskiej
  w Gulczu
 • Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa
  i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzani/ puszczenia do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka
  z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych
  w czasie pobytu w placówce.
 • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby
  u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki
  i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
 • Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole.
 • Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
 • Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na  COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
 • Moje dziecko nie jest/jest  (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

 

 

 

………………………………………………………………………………..…………….

(czytelny podpis matki/ojca)

 

 

Załącznik nr 2

Rejestr pomiaru temperatury

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Data pomiaru

Wynik pomiaru temperatury

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja