Nauczanie zdalne w oddziale przedszkolnym i klasach I -- III
26/10/2020
Mając na uwadze zapewnienie dzieciom, nauczycielom i pracownikom obsługi bezpiecznych warunków w czasie epidemii związanej z Covid - 19 od dnia 27.10.2020 do dnia 30.10.2020 roku w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I -- III wprowadza się na mocy decyzji Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Limanowej oraz decyzji Wójta Gminy limanowa nauczanie zdalne.<br />
Dyrektor szkoły: Bogdan Woźniak
 
Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja