SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM POLICJI
07/09/2020
Bezpieczeństwo to podstawa!
Zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły były omawiane podczas spotkania z pracownikiem policji. Najmłodsi uczniowie ćwiczyli prawidłowe przejście przez jezdnię oraz właściwie zachowanie się na ulicy.
 
Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja