ORGANIZACJA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
25/03/2020
SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE!
Kontynuacja nauki w naszej szkole będzie się odbywała głównie za pośrednictwem systemu Librus. Znajomość i dostęp wszystkich uczniów naszej szkoły do dziennika elektronicznego pozwala na sprawną organizację nauczania na odległość. Ponadto każdy uczeń uzyskawszy hasło będzie mógł się zalogować na Zintegrowaną Platformę Edukacyjną e-podręczniki, która będzie również wykorzystana do zdalnego nauczania. Nie ma jednej koncepcji pracy ze względu na posiadany sprzęt informatyczny w domach uczniów,(np 1 komputer a 2 czy 3 uczniów). Dlatego też nauczyciele będą wykorzystywali inne formy kontaktu (e-mail, czy też SMS-y) tak aby ta komunikacja odbywała się ze wszystkimi uczniami.
Szczegóły dotyczące rozliczania obecności uczniów czy też oceniania w czasie zdalnego nauczania zostaną przekazane przez wychowawców.
Życzę powodzenia!
Dyrektor szkoły.
 
Męcina 504
34-654 Męcina

tel. (018) 337-07-21
e-mail:
spmecina@interia.pl
Szkoła Podstawowa nr 2 w Męcinie
im. Konstytucji 3-go maja